נושא: הבעל מתחמק ממזונות. מה עושים?
ניתן לצפות בתוכנית באתר של רשת.
יש לבחור את התוכנית מתוך מאגר הקטעים. התוכנית שודרה בתאריך 15.04.2012