תביעה: הסלולרי של האישה חייג בטעות לבעל, והוא שמע אותה מתנה אהבים עם השכן