לדברי עו"ד עינבר לב, המייצגת את האישה, בני הזוג התגוררו לאורך שנים ביחידת דיור בחצר בית הורי הבעל, ויחסיהם סבלו מעליות ומורדות, בין השאר בשל יחסה של החותנת לאישה.