אלי נעמן, ספר מבני ברק, תובע 600 אלף שקל מבנק דיסקונט באמצעות עו"ד עינבר לב