הסדרי ראיה

כאשר הורים מתגרשים ונקבעת משמורת הילדים אצל אחד מהם יש לקבוע גם את הסדרי הביקור של הילדים עם ההורה שלא קיבל את המשמורת עליהם.

גם כאן מומלץ מאוד להגיע להסכמה בין ההורים ולא להזדקק לביהמ"ש ואולם באין ברירה יש להגיש תביעה בעניין זה – בד"כ כחלק מתביעה בעניין המשמורת.

הסדרי הביקור יקבען גם הם ע"יביהמ"ש בהסתמך על חוות דעתם של מומחים – פקידות הסעד או מומחה להמסוגלות הורית.

בד"כ יקבע כי ההורה שלא קיבל את המשמורת יקבל את הילדים לביקור פעמיים בשבוע וכן בכל סוף שבוע שני. בד"כ הביקורים יהיו עם לינה.

כאשר יש טענה כי ההורה הלא משמורן נוהג באלימות בילדים או מתעלל בהם באופן אחר ניתן להגיש בקשה לביקורים מוגבלים ומפוקחים. ביהמ"ש יבחן את הטענות ואם ימצא כי יש בהן ממש יקבע כי ההורה הלא משמורן יראה את הילדים במרכז קשר: זהו חדר המצוי בד"כ בלשכת הרווחה במקום מגוריהם של הילדים בו יכול ההורה הלא משמורן לפגוש את הילדים בהשגחת עובד סוציאלי.ביקורים כאלו נערכים בד"כ פעם או פעמיים בשבוע לפרק זמן קצר של שעה או שעתיים לכל היותר.

חשוב לזכור כי ביקורים מפוקחים כאלו הם עניין בעייתי מאוד: מצד אחד ברור כי האינטרס של הילד הוא כי יהיה לו קשר חם, חופשי ורב ככל האפשר עם כל אחד מהוריו וברור כי קביעת ביקורים בפיקוח פוגעת בכך. מצד שני לעיתים אכן קיימת סכנה לגופו של הילד ואפילו לחייו כפי שראינו בעת האחרונה וביקורים מפוקחים הכרחיים להגנה עליו. למרבה הצער ישנם הורים לא מעטים שאינם מהססים להטיח בבני זוגם לשעבר האשמות שווא על התעללות בילדים על מנת להרחיקם מהילד. לא תמיד מצליח ביהמ"ש להבחין בין האשמות שווא כאלו לבין חששות לגיטימיים.

זכרו: לילד שלכם מגיע לקבל קשר עם שני הוריו. אל תבלבלו בין הצרכים והרצונות שלכם לבין אלו של ילדכם והימנעו ככל האפשר מעירוב הילד במחלוקת בינכם.רק אם יש לכם חששות אמיתיים ומבוססים בקשו ביקורים.