תביעה: אישה טוענת שבעלה לשעבר גילגל 36 אלף ש' בחודש מ"צימר אהבים" – ורוצה נתח מהרווחים