תושב ראשון לציון, שאשתו ביקשה להתגרש ממנו, עקב אחריה ואף שתל מכשירי האזנה בסביבתה. בית המשפט הרחיק אותו מהבית