מזונות ילדים

[tlt_notice_box type="success" header="משמורת ילדים" show_close_button="1"]אני אב לשלושה ילדים (אחד בגים 5, שני בגיל 8 והשלישי בגיל 16) מה גובה המזונות אשר אני צריך לשלם?
[/tlt_notice_box]
[tlt_iframe url="//www.youtube.com/embed/05Di6gKKu7w"]
מזונות ילדים הם הכספים שמשלם הורה לילדיו עבור פרנסתם. כאשר זוג נפרד ואחד מבני הזוג נשאר עם הילדים מזונות הם דרכו של בן הזוג השני להתשתתף בפרנסת הילדים.

בישראל, בה עדיין אין הפרדת דת ממדינה, כל אדם חייב במזונות עפ"י הדין האישי שלו. משמעות הדין האישי היא הדין הדתי של העדה הדתית אליה שייכים ההורים וילדיהם. רק אם ההורים או ילדיהם אינם שייכם לעדה דתית (או שייכים לעדות דתיות שונות) או במקרה שהדין הדתי אינו מקנה מזונות לילד קטין יחול חוק המדינה העוסק במזונות.
בהנחה שההורים וילדיהם הם יהודים יחול על מזונות הילדים דין תורה. עפ"י דין תורה מזונות ילדים מחולקים לשתי שכבות: שכבה ראשונה הם המזונות הבסיסיים והם חלים מלידת הילד ועד לגיל 15. השכבה השניה הם המזונות מדין צדקה החלים מלידת הילד ועד גיל 18 ובשנים האחרונות גם בעת השירות הצבאי. איך נקבעים מזונות בפרידת בני זוג?

יש כמה הבדלים בין שתי שכבות אלו: מזונות בסיסיים יפסקו בכל מקרה ותמיד יחולו רק על האב. כלומר יתכן מקרה שבו האם מחזיקה בילדים והיא עשירה מאוד ואילו האב עני מרוד ובכל זאת יפסק כי עליו לשלם לאם סכום מסויים עבור מזונותיהם הבסיסיים של הילדים.לעומת זאת מזונות מדין צדקה חלים על שני ההורים בהתאם להכנסתם. במקרה של הורים עניים הם פטורים לחלוטין ממזונות מדין צדקה.

ואולם חשוב לזכור שאבחנות אלו הן עיוניות בעיקרן ובעולם המעשה בד"כ נפסקים מזונות מגיל הינקות ועד גיל 18 בלי לשים לב להבדלים בסוג המזונות.

אלו הוצאות אמורים המזונות לכסות? נהוג לחלק את דמי המזונות לשתי קבוצות: קבוצת המזונות כוללת את צרכיו האישיים של הילד כגון אוכל, תרופות, ביגוד, חינוך, בידור וכו'. קבוצת המדור כוללת את חלקו של הילד בהוצאות אחזקת בית המגורים בו הוא מתגורר וכוללת שכר דירה, ארנונה , חשמל, גז, כבלים או לויין, אינטרנט, טלפון וכו'
בד"כ ביהמ"ש יפסוק כי מלבד המזונות והמדור על האב להשתתף גם במחצית ההוצאות הרפואיות שאינן כלולות בסל הבריאות. המזונות בד"כ מוצמדים למדד יוקר המחיה על מנת שלא ישחקו במשך השנים.

החובה לשלם מזונות עלולה להיות מרגיזה מאוד מנקודת מבטו של אב: פעמים רבות האם היא זו אשר יזמה את הגירושין והאב מוצא את עצמו מאבד את נישואיו ומשפחתו, צריך לוותר על קשר יום-יומי עם ילדיו ולחלק את רכושו ולאחר כל זאת הוא עוד נדרש לשלם מדי חודש סכום נכבד לגרושתו. מנגד חשוב לזכור כי תשלום המזונות אינו תשלום של האב לאם אלא תשלום של האב לילדיו – וברור כי הילדים לא יזמו את הגירושין ואינם אשמים בדבר.

מי שנפסק כי עליו לשלם מזונות ואינו עומד בחיובו זה ניתן לחייבו בתשלום באמצעות פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו. חשוב לזכור כי חייב בתיק מזונות אינו נהנה מכמה זכויות השמורות לחייב רגיל. כך למשל חייב במזונות אינו יכול לעבור חקירת יכולת ולפרוס את תשלום החוב.

אם נפסקו מזונות ולאחר כמה שנים חל שינוי משמעותי ביכולתו של האב או בצרכי הילד ניתן להגיש תביעה לשינוי המזונות לאותו בימ"ש או בי"ד שדן בתביעה הראשונית. על מנת לשנות את סכום המזונות יש להראות כי אמנם חל שינוי משמעותי ביותר באחד מפרמטרים אלו.

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי