צוואה

[tlt_notice_box type="success" header="משמורת ילדים" show_close_button="1"]אני אב לשני ילדים קטינים (מתחת לגיל 6) ומעוניין להתגרש מה הדין לגבי המשמרות של ילדיי?
[/tlt_notice_box]
[tlt_iframe url="//www.youtube.com/embed/dVadzkF38Ys"]
צוואה היא מסמך שכותב אדם בו הוא מורה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. בצוואה בד"כ מורה המצווה (כותב הצוואה) למי לחלק את רכושו, כמה יקבל כל אחד מהנהנים ובאיזה אופן.

מתי יש לערוך צוואה? כאשר אינכם רוצים שרכושכם יתחלק לאחר מותכם באופן עליו מורה חוק הירושה. דוגמא טיפוסית למצב זה הוא זוג שנמצא בהליכי גירושין אך עדיין לא התגרש. עפ"י חוק הירושה אם אחד מהם מת בטרם ניתן גט בן הזוג יורש מחצית מרכושו של הנפטר. כדי למנוע מצב זה מומלץ לכתוב צוואה אם התחלתם בהליך גירושין בה תצוו את רכושכם למי שתחפצו – ילדיכם, הוריכם וכו' – ותימנעו מהצורך להוריש רכוש לבן זוג שכבר אינו בן זוגכם למעשה.
כל הכללים לכתיבת צוואה

מקרה נוסף הוא של בני זוג המעוניינים כי בן זוגם ירש את כל רכושם וכי רק לאחר מותו של בן הזוג יעבור עזבונם לילדיהם. במקרה כזה מקובל לערוך "צוואות הדדיות" כלומר שני בני הזוג כותבים צוואה זהה בה הם קובעים כי במותם יעבור רכושם לבן הזוג ולאחר מות בן הזוג לילדיהם.

צוואה יש לערוך בצורה שעליה מורה חוק הירושה. אם לא נעשה כך סביר מאוד שהצוואה תיפסל ורכשונו יחולק עפ"י הוראות הירושה עפ"י דין שבחוק הירושה ולא בדרך שרצינו.

יש ארבע דרכים לערוך צוואה אך כאן נתרכז בשתי דרכים עיקריות: צוואה בעדים וצוואה בכתב יד.

צוואה בעדים היא הדרך הטובה ביותר לערוך צוואה: בדרך כלל עורך דין עורך את הצוואה ומצווה חותם עליה בפני שני עדים. עריכת צוואה בעדים היא הדרך הבטוחה ביותר לערוך צוואה הן מבחינת הניסוח – עורך דין יודע כיצד לנסח את הוראות הצוואה כך שיהיו מדוייקות, מובנות ונכונות מבחינה חוקית – והן מבחינת תקפות הצוואה היות שקשה יותר לטעון שמי שערך צוואה בעדים לא היה כשיר לכך.

צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה וחייבת לכלול תאריך וחתימה של המצווה.

מה קורה כאשר מתברר לכם שקרוב שלכם ערך צוואה המנשלת אותכם מהירושה? ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה. במקרה כזה הרשם יעביר את התיק לביהמ"ש לענייני משפחה אשר יטפל בהתנגדות כתביעה משפטית לכל דבר.
התנגדות לקיום צוואה יכולה להתבסס על כך שהצוואה אינה עומדת בדרישות של חוק הירושה – למשל אינה חתומה – או על כך שהמצווה לא היה כשיר לערוך צוואה או על כך שמישהו השפיע עליו השפעה בלתי הוגנת.

יש זכור שביהמ"ש דורש רמת הוכחה גבוהה מאוד ממי שטוען שהצוואה אינה תקפה ואולם בכל זאת היו מקרים בהם ביהמ"ש ביטל צוואות כאשר נוכח שהמצווה לא היה כשיר או שמישהו השפיע עליו.

לכן מי שרוצה לכתוב צוואה ולהיות בטוח שהיא לא תבוטל ע"י תביעה של בן משפחה שנושל מהעזבון יטיב לעשות אם יערוך את הצוואה באמצעות עורך דין המתמחה בכך על מנת להימנע מטענות כאלו.
לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי