הבעל, שהכיר היטב את אשתו לאחר שהיו נשואים למעלה מעשרים שנה, ידע שהיא מפחדת מרוחות רפאים, והחליט לנקום בה בדרך מקורית ביותר.