אשתך מצאה סרטים כחולים על המחשב, ייתכן שיש לה נגדך עילה לגט

עו"ד עינבר לב; "אם בית הדין הרבני, ישתכנע, כי הבעל מעדיף להגיע לסיפוקו מול המחשב, ולכן מקפח את אשתו, ונמנע מלקיים עימה יחסי מין – הדבר עלול לא רק להצדיק גירושין, אלא גם להסב לבעל נזק כספי משמעותי, לאחר שיחויב, במקרה שכזה, לשלם לאישה את כתובתה" הבעל להגן על עצמו ולומר לבית הדין הרבני, כי הסרטים נמצאים ברשותו מפני שאשתו לא מוכנה לקיים עימו יחסי מין, ובמקרה כזה ינסו הרבנים לכפות שלום בית, או לגרש את בני הזוג מבלי לחייב את הבעל בכתובה.[tlt_iframe url="http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id=19519&cid=849" width="800" height="1000"]