בעל שהתגלה הומוסקסואל ישלם פיצויים לאשתו

בראיית בתי המשפט למשפחה, הנישואים הם חוזה שבעל הנמשך לגברים הטעה בכך את אשתו במזיד ועליו לפצותה. ואילו בבתי הדין הרבניים רואים לרוב בבעל שיצא מהארון "בעל מורד", המסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו, ומחויב בתשלום מלא של כתובתה[tlt_iframe url="http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4283225" width="800" height="1000"]