הטרדות, איומים והסתת הילדים הם רק מתחבולותיה של אישה שלא הצליחה להתגבר על משבר הגירושים. לאחרונה התבשר הגרוש כי היא החלה לערוך טקסים פגאנים מול עיני הילדים, שמטרתם להזיק ולפגוע בו