הגבר הדיח את אשתו לזנות ומסית את ילדותיה נגדה (הוד הכפר)

כעת דורשת האישה מביהמ"ש כי יורה לבעל להשיב את הילדות לחיקה, וכן שיפסוק לה מזונות ילדים ומזונות אישה
הדיח את אשתו לזנות ומסית את ילדותיו - הוד הכפר