כעת דורשת האישה מביהמ"ש כי יורה לבעל להשיב את הילדות לחיקה, וכן שיפסוק לה מזונות ילדים ומזונות אישה
הדיח את אשתו לזנות ומסית את ילדותיו - הוד הכפר