גרוש יכול לבקש מבית המשפט להקל עליו בתשלום מזונות משום שאם גרושתו מצאה קן משפחתי תומך נוצר חוסר איזון משווע בין מצבה הכלכלי, למצבו הכלכלי של בעלה לשעבר
הגרושה-הכירה-מיליונר---גל-גפן-יבנה