הגרושה הכירה מיליונר? מגיעה לך הקלה במזונות

גרוש יכול לבקש מבית המשפט להקל עליו בתשלום מזונות משום שאם גרושתו מצאה קן משפחתי תומך נוצר חוסר איזון משווע בין מצבה הכלכלי, למצבו הכלכלי של בעלה לשעבר
הגרושה-הכירה-מיליונר---גל-גפן-יבנה