התעלם לאורך השנים מבתו הנכה, וכעת דורש להתמנות לאפוטרופוס על רכושה בסך מיליונים – המגזין אשדוד

בתביעה שהגישה לאחרונה עו"ד עינבר לב, טוענת אימה של הילדה, כי אביה לא רק שלא טיפל בבתה המוגבלת שכלית, אלא נגעל ממנה, נמנע מלשהות בנוכחותה, ולא טרח כלל לבקר אותה לאורך השנים.
התעלם מהבת וכעת דורש אפוטרופסות - המגזין אשדוד