המדינה מעודדת ומסייעת לאמהות שרוצות להרות מתרומת זרע. אבלרק עד שהן נקלעות למצוקה.