שלושת ילדיהם של בני זוג מהשרון, ניסו לשים קץ לחייהם יחדיו, שלוש פעמים ברציפות
שלושת האחים ניסו להתאבד - לב העיר