ששה ילדים, אלמנה אחת וירושה "שמנה"

קרב הירושה בין האחים על הווילה היוקרתית השווה מיליונים
הקרב-על-הירושה-2---השבוע-באשדוד