האב שהגיש בקשה להפחתת מזונות טוען: 'שתי ילדותיי הגדולות חיות בעושר, בעוד שני ילדי הקטנים חיים בעוני וברעב'