בית המשפט לענייני משפחה קבע שזונה מנתניה תוכל להמשיך לגדל את ילדיה, לאחר שנקבע כי היא "אם מצוינת". השופט דחה את בקשת האב לקבל את המשמורת על ילדו, וקבע כי הילד אינו מודע לעיסוק של אימו