האם "קרירות מינית" מהווה עילה לתביעה בין בני זוג?

האישה מאיימת כי תתבע את בעלה על שקרירותו המינית פגעה בדימויה העצמי. תדרוש 750 אלף ₪ – כל הסיפור בכתבה המלאה
[tlt_iframe url="http://www.kaktus.co.il/article.asp?chili=%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&typePo=1&iobty=10094" width="800" height="1000"]