הגרושה פלשה לבית בעלה

האם לאשר פלישת גרושה לבית בעלה, אותו רכש לפני נישואיו?

הגרושה-פלשה-לבית-בעלה---ידיעון-עפולה-והעמקים