אם חוק הזנות יעבור את אישורה של הכנסת, גבר נשוי אשר ייתפס צורך שירותי מין על ידי המשטרה, ייחשב על ידי הדיינים כ'רועה בשדות זרים' – ההגדרה ההלכתית לבגידה, ועשוי לאבד את כל חלקו ברכוש המשותף