אשה שטענה כי היא מאוהבת בבעלה, שכחה שהפייסבוק הוא מקום ציבורי מספיק, שעלול לעלות לה בנישואים. תמונה אחת עם המאהב הספיקה כדי להביא לסילוקה מהבית