עסקת שליט העלתה לסדר היום את כאבן של הנשים העגונות, בראשן תמי ארד, זוגתו של הנווט השבוי רון ארד. מי היא אישה עגונה וכיצד ניתן להתיר את העגינות?