תיקון בחוק יחסי ממון גורם לאפליה לטובת נשים - השבוע בדרום