הבעל נעל את חדר השינה במנעול אזעקה -  - ידיעות הגליל